# Generator długości szprych
 
Kalkulator długości szprych
Wpisując w odpowiednie miejsca parametry elementów koła, w odpowiedzi otrzymasz wymiar potrzebnej Ci szprychy.

A Średnica obręczy, zmierzona do miejsca przewidywalnego zakończenia szprych.
  mm
B Średnica kołnierza piasty zmierzona do zewnętrznych krawędzi otworów na szprychy.
  mm
C Odległość kołnierza piasty od środka piasty (połowa szerokości piasty minus odległość kołnierza od końca piasty).
  mm
D Ilość otworów w obręczy. Wzór uwzględnia obręcze z otworami rozmieszczonymi symetrycznie.
 
E Ilość szprych krzyżujących się z daną szprychą (4, 3, 2, 1 lub 0 - tzw. słoneczko).